Latest News

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชน

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ นำโดย นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ และเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากผ้า จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แม่ค้าที่พบปะคนจำนวนหมู่มาก ผู้ทำงานภายในปั้มน้ำมัน และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดสด ทั้งนี้ ได้เริ่มทำการแจกจ่ายหน้ากากผ้า บริเวณตลาดต้นพยอม ปั้มน้ำมัน ปตท.สาขากองบิน ๔๑ เป็นต้น

    

     โดยหน้ากากผ้า จำนวน ๔๐๐ ชิ้น ได้รับการสนับสนุนจากกรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งผ้าที่นำมาทำการตัดเย็บ เป็นผ้าคอตตอน ๒ ชั้น ซึ่งจะสามารถป้องกันละอองฝอยขนาดใหญ่จากผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ พร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุน และร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ภาพ-ข่าว : แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑

    

    

    

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 25 มีนาคม 2563
เวลา :: 02:11:01

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]