Latest News

กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ” ณ พิพิธภัณธ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา  วันทาคุรุ” ในงานยกขันตั้งไหว้ครูศิลป์ ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณธ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  

          โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาในการขอขมาครูบาอาจารย์ และเคารพกราบไหว้บวงสรวงครูบาอาจารย์ที่ประสาทวิชาต่างๆ ให้กับชนรุ่นปัจจุบันได้ซึมซับถึงวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นในบรรยากาศแบบล้านนา และการฟ้อนถวายมืออันวิจิตรตระการ พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน ที่ทำให้มนต์ขลังของงานยกขันตั้งไหว้ครูศิลป์คงควรค่าที่จะสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อเป็นคุรุบูชา  จากบรรดาศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์   ตลอดจนเหล่าภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกคน

  

 

    

 

    

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 16 พฤศจิกายน 2562
เวลา :: 04:34:39

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]