Latest News

เชียงใหม่​ /// แม่โจ้​จัด​สังสรรค์​ สานสัมพันธ์​ชาว​แม่โจ้​ -​ สื่อมวลชน

          เมื่อ​วันที่​ 27​ กันยายน​ 2562​ คณะ​ผู้บริหาร​มหา​วิทยาลัย​แม่โจ้​พบปะ​สื่อมวลชน​พร้อม​จัดงาน​สังสรรค์​ สานสัมพันธ์​ชาว​แม่โจ้​ -​ สื่อมวลชน​ ที่​ บูลี่​โบวล์​ กาด​สวน​แก้ว​ จังหวัด​เชียงใหม่​ภายใน​งาน​ครั้งนี้​ ได้​มี​การ​นำ​เอา​ผลงาน​วิจัย​เด่น​ทั้ง​ที่​ได้​รับ​การ​พัฒนา​ต่อ​ยอด​จาก​งานวิจัย​สู่​การใช้​ประโยชน์​เชิง​พาณิช​ และ​งานวิจัย​ที่​กำลัง​จะ​ออก​สู่​ตลาด​มา​จัด​แสดง​ให้​แก่​สื่อมวลชน​ที่​มา​ร่วมงาน​ได้​ชม​อย่าง​ใกล้ชิด​อีก​ด้วย

          รองศาสตราจารย์​ ดร.​วี​ระ​พล​ ทอง​มา​ รักษา​การ​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​แม่โจ้​ กล่าว​แก่​คณะ​สื่อมวลชน​ว่า​ มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​ เป็น​มหาวิทยาลัย​ที่​มี​รากฐาน​ทางการ​เกษตร​ มุ่งเน้น​ผลิต​บัณฑิต​ที่​มี​คุณภาพ​ และ​ทำ​คุณ​ประโยชน์​ต่อ​สังคม​มา​อย่าง​ยาวนาน​ถึง​ 85​ ปี​ ใน​แต่ละ​ปี​มหาวิทยาลัย​ได้​มี​การ​สร้างสรรค์​นวัตกรรม​ใหม่​ ๆ​ สู่​สังคม​อย่าง​ต่อเนื่อง​ใน​ด้าน​ต่าง​ ๆ​ อย่าง​มาก​มาย​เป็น​ผล​ทำ​ให้​มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​เป็น​ที่​รู้จัก​อย่าง​แพร่หลาย​ไม่​เพียง​แค่​ใน​ประเทศ​เท่านั้น​ แต่​ยัง​เป็น​สถานที่​ศึกษา​ดูงาน​ของ​นักวิชาการ​และ​รัฐบาล​ต่างประเทศ​อีก​ด้วย​ ด้วยความ​มุ่งมั่น​ที่​จะ​ก้าว​ไป​สู่​ความ​เป็น​มหาวิทยาลัย​ผู้​นำ​ทาง​ด้าน​เกษตร​อินทรีย์​ทำให้​มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​เป็น​ผู้​ได้รับ​เลือก​ให้​เป็น​พื้นที่​ที่​มี​ความ​เหมาะสม​ที่สุด​ที่​สามารถ​ปลูก​กัญชา​สำหรับ​การแพทย์​ได้​อย่าง​ถูกต้อง​ตาม​กฎหมาย​เป็น​แห่ง​แรก​ของ​ประเทศไทย​เพื่อ​ส่ง​ผลิตผล​ของ​กัญชา​ให้​แก่​กรมการ​แพทย์​ กระทรวง​สาธารณะ​สุข​ ทั้งนี้​การ​ก้าวเดิน​อย่าง​มั่นคง​จน​ทำ​ให้​เป็น​ที่​รู้จัก​ใน​สังคม​วง​กว้าง​เป็น​ผล​จาก​การ​ที่​นักข่าว​ทุก​แขนง​ให้​การ​สนับสนุน​เผย​แพร่​ข่าว​สาร​ของ​มหาวิทยาลัย​ให้​แก่​สังคม​ได้​รับ​รู้​เรื่องราว​ดี​ ๆ​ อีกทั้ง​ยัง​เป็น​กระบอก​เสียง​ดี​สำคัญ​ให้​แก่​มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​ด้วยดี​เสมอมา​จึง​เป็น​เหตุ​ให้​มี​การ​จัด​งาน​ใน​วัน​นี้​ขึ้น​

          สำหรับ​กิจกรรม​ภายใน​งาน​แบ่ง​ออก​เป็น​ 4​ กิจกรรม​หลัก​ประกอบด้วย​ การแข่งขัน​โบว์ลิ่ง​ชิงรางวัล​มากมาย​ ชิม​เมนู​อาหาร​จาก​ Bistro 2477​ โดย​คณะพัฒนา​การท่องเที่ยว​ ชมนวัตกรรม​ผลงาน​วิจัย​ที่​นำไป​ต่อ​ยอด​เชิง​พาณิชย์​อีก​มากมาย​ รวมถึง​กิจกรรม​นันทนาการ​สุดฮา​ สร้าง​ความ​ประทับใจ​ตั้งแต่​เริ่มต้น​จน​จบ​งาน​เป็น​กิจกรรม​ที่​สร้าง​ความ​ประทับใจ​และ​สร้าง​ความ​สัมพันธ์​ระหว่าง​คณะ​ผู้บริหาร​มหา​วิทยาลัย​แม่โจ้​และ​พี่น้อง​สื่อมวลชน​ทุก​แขนง​เป็น​อย่างดีเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 28 กันยายน 2562
เวลา :: 01:20:45

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]