Latest News

เชียงใหม่​ /// ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖​๒​

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งต้องพ้นจากหน้าที่ราชการเพราะครบเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๔ คน ในการนี้ ได้จัดทหารกองเกียรติยศ พร้อมทั้งจัดซุ้มกระบี่ในพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ 

          ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับผู้ที่รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของกองบิน ๔๑ จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ คน เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒๔ คน นายทหารชั้นประทวน จำนวน ๒๐ คน ลูกจ้างและพนักงานราชการ จำนวน ๔ คน และทหารกองประจำการ จำนวน ๓ คน และได้ทำการมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคะแนนสูงสุด ได้แก่ นาวาอากาศโท ปกป้อง สุระกุล, จ่าอากาศโท ธีระพงษ์  ตลาดแก้ว, นายวรพงษ์  คำวงษ์ปิน และ จ่าอากาศตรี จิรายุ  แซ่หลี่ อีกด้วย

 

ภาพ​-ข่าว​ : แผน​กิจการ​พลเรือน​ บก.​บน.​๔​๑เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 27 กันยายน 2562
เวลา :: 02:40:43

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]