Latest News

เชียงใหม่​ /// เชียงใหม่ประชุมเตรียมจัดงาน Chiang Mai Showcase 2019

          จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำผลงานเด่นของส่วนราชการ มาจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนได้ชม ในงาน Chiang Mai Showcase 2019

          เมื่วัน​ที่​ 5 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019" เพื่อนำผลงาน โครงการ และนวัตกรรมต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับชม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กันยายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​

          การจัดงานดังกล่าว เป็นการนำผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงต่าง​ ๆ ทั้งที่ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน มาออกบูธจัดแสดง​ ประมาณ​ 150 บูธ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานเกิดการรับรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับส่วนราชการ เพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลในการดำเนินงานต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ได้รับชม เช่น การนำเสนอผลงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเสวนา เรื่อง “เมืองเชียงใหม่” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน การ Kick Off การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และ Food Valley ตลาดประชารัฐ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง​ ๆ มากมายเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 กันยายน 2562
เวลา :: 06:05:44

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]