Latest News

เชียงใหม่​ /// ม.แม่โจ้ มหาวิทยาลัยเดียวในไทย ได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่าง องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน​ รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี Prime Minister Road Safety Awards

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง องค์กรที่มีผลงานเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เดิน ขี่ ขับ ไป – กลับ ปลอดภัย โดยนายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่รางวัลจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

          นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “งานนี้จัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคีเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยพิจารณามอบรางวัลให้หน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อย่างน้อย 3 ปี มีการสร้างทีมงานแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ มีการเชื่อมการทำงานกับท้องถิ่นและชุมชน อีกทั้งมีการขยายผลและนำไปสื่อสารกับพื้นที่อื่น 

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ทั้งจัดประชุมในระดับจังหวัด ระดับองค์กร ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ทั้งภายในภายนอกอย่างต่อเนื่อง จัดหาหมวกนิรภัยในราคาประหยัดบริการให้กับนักศึกษาและบุคลากร ทำงานร่วมกับเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ประสานงานร่วมกับ​เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แกนนำนักศึกษา ช่วยสอดส่องดูแล มีมาตรการเข้มงวดในการให้ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยภายในมหาวิทยาลัย และขยายผลอย่างจริงจัง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 % ช่วยลดและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนได้อย่างชัดเจน จึงทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับโล่รางวัล Prime Minister Road Safety Awards องค์กรที่มีผลงานเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่าง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิในเป็นอย่างยิ่ง”

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยทีมงานได้นำโล่รางวัลดังกล่าว มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อไป  

         รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จขององค์กรที่เกิดจากการบูรณาการการทำงานอย่างแท้จริง ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการทำงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าพวกเราจะคงร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยกันพัฒนาแม่โจ้ของเราต่อไป”เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 16 สิงหาคม 2562
เวลา :: 07:17:02

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]