Latest News

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

          เมื่อ​วันนี้ 12 ส.ค.62 ที่ คลองแม่ข่า บริเวณภายในหมู่บ้านเอื้ออาธร (ป่าตัน) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการจิตอาสา พัฒนาลำน้ำลำคลอง เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 12 สิงหาคม2562

          โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ คลองแม่ข่า บริเวณชุมชนเอื้ออาทร (ป่าตัน) และชุมชนบ้านท่อ ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านจากพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เข้าสู่พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ทางด้านทิศเหนือ เป็นพื้นที่รับน้ำต้นทุน สำหรับใช้หล่อเลี้ยงวิถีชุมชนเมืองเชียงใหม่ และชุมชนต่างๆทางทิศใต้ของตัวเมือง จึงเป็นจุดสำคัญต่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่าตลอดสาย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และในอนาคต

          การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลองครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพลเรือน กำลังพลทหาร ตำรวจ รวมทั้งกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่า เป็นระยะความยาวกว่า 500 เมตรเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 สิงหาคม 2562
เวลา :: 01:07:05

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]