Latest News

เหล่าศิลปินและจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์งาน Street Art และปลูกต้นไม้สร้างรั้วภายในสวนสาธารณะเจริญประเทศ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเปิดสวนสาธารณะเจริญประเทศ ให้เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางเมือง พร้อมนำศิลปิน Street Art และนักเรียน นักศึกษาที่มีฝีมือด้านการวาดภาพ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพงสวน และปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้วต้นไม้รอบพื้นที่ 700 ต้น

  

          นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จิตอาสาวาดภาพบนผนังรั้วกำแพงและปลูกต้นไม้สร้างรั้วในสวนสาธารณะ "คน ปลูกป่า เมือง ธรรมชาติ" ที่สวนสาธารณะเจริญประเทศ ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ระดมความร่วมมือจากภาคประชาชน เยาวชน และจิตอาสา ในการเตรียมความพร้อมเปิดสวนสาธารณะแห่งนี้ ในวันที่ 28 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และให้กลายเป็นปอดแห่งใหม่กลางเมืองเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นโมก จำนวน 700 สร้างเป็นแนวรั้วและกำแพง เพื่อให้สวนมีขอบเขตที่ชัดเจนและเพิ่มความร่มรื่นภายในสวน พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมวาดภาพ Street Art ของศิลปิน นักเรียน และนักศึกษา  200 คน บนผนังกำแพง รวมความยาว 80 เมตร  เพื่อสร้างสีสัน เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้สวนสาธารณะ ดึงดูดผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ

    

          สำหรับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเจริญประเทศ เดิมเป็นพื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา   ซึ่งกรมธนารักษ์มีแนวคิดจะใช้สร้างที่อยู่อาศัย ‘บ้านธนารักษ์ประชารัฐ’  เป็นบ้านพักสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย แต่ถูกชุมชนที่อยู่โดยรอบและชาวเชียงใหม่ร่วมกันคัดค้าน และเสนอให้สร้างเป็นสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ทำให้กรมธนารักษ์ยุติโครงการ พร้อมมอบพื้นที่ให้จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ร่วมดำเนินการสร้างสวนสาธารณะเพื่อให้เป็นปอดของเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดสร้างจุดเด่นให้คนอยู่ร่วมกับป่า คงสภาพพื้นที่ให้มากที่สุด จัดสัดส่วนพื้นที่หลากหลาย ใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสำหรับเยาวชน พื้นที่เดินออกกำลังกาย พักผ่อน ปั่นจักรยาน สนามเด็กเล่น กลมกลืนกับสภาพป่ากลางเมืองของเชียงใหม่ให้มากที่สุด ซึ่งจะมีพิธีเปิดสวนสาธารณะแห่งนี้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 14 กรกฎาคม 2562
เวลา :: 12:22:10

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]