Latest News

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ “การอนุรักษ์ – ขยายพันธุกรรมพืชตามแนวทางศาสตร์พระราชา”

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑ โดย นาวาอากาศโท คุณากร  จักรวาฬ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๔๑ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่จัดการศึกษาต่อเนื่องตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ “การอนุรักษ์ – ขยายพันธุกรรมพืชตามแนวทางศาสตร์พระราชา” ให้กับกลุ่มประชาชนตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย และตำบลช้างเผือก 

         ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เข้าทำการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตการตัดชำและตอนกิ่ง พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจาก เรืออากาศโท อำนาจ  จุลวรรณ, พันจ่าอากาศเอก สุวิทย์ หารศรี และนายเทวา  อินทราวุธ วิทยากรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑

 

ภาพ​-ข่าว​ : แผน​กิจการ​พลเรือน​ บก.​บน.​๔​๑เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 มิถุนายน 2562
เวลา :: 04:37:08

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]