Latest News

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจการจำหน่ายสินค้า และการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์

          เมื่อวันที่  9  เมษายน 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจการจำหน่ายสินค้า และการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว  สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และตลาดสด เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา  ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  ผลการตรวจสอบผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน แต่มีบางรายยังปิดป้ายแสดงราคาไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ได้แนะนำและกำชับให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

  

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 10 เมษายน 2562
เวลา :: 12:54:25

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]