Latest News

พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

          เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ กองบิน ๔๑ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวนหน้ากองบังคับการกองบิน ๔๑

  

           ในปี พ.ศ.๒๔๖๔ กระทรวงกลาโหม ได้เปลี่ยนชื่อจาก กรมอากาศยานทหาร เป็น “กรมอากาศยาน” และเป็น “กรมทหารอากาศ” ในเวลาต่อมา ให้อยู่ในบังคับบัญชาของ รมว.กลาโหม โดยตรง พร้อมทั้งได้มีการกำหนดยศทหาร และการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบจากสีเขียวมาเป็นสีเทา ทั้งนี้ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๐ กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศ จึงได้ถือเอาวันที่ ๙ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันกองทัพอากาศ”

  

  

ภาพ-ข่าว : แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 09 เมษายน 2562
เวลา :: 10:14:04

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]