Latest News

เฮงลิสซิ่ง ร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่

          บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท สมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการ งานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเพิ่มโอกาส และคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อคนพิการ “Sharing Run” แบ่งปันกันวิ่ง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีนายแพทย์วราวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้รับมอบเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 มีนาคม 2562
เวลา :: 10:51:24

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]