Latest News

มทร.ล้านนา ร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาตร์ นำคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562​“นวัตกรรม​ 4.0 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม​การท่องเที่ยวและการบริการอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมอวานี่​ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่นโดยได้รับเกียรติจากนาวาตรีวรวิทย์​เตชะสุภากูรผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ​กระทรวงการท่องเที่ยว​และกีฬา​ประธานในพิธี​

          ทั้งนี้ผศ. ไพโรจน์​วรพจน์พรชัย​ผู้จัดการคลีนิกเทคโนโลยี​มทร. ล้านนานำเสนอโครงการ “ม่อนล้านโมเดล”  ซึ่งเป็นโครงการที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง ในโครงการพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ด้วย

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 27 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา :: 09:58:10

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]