Latest News

จังหวัดเชียงใหม่ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กว่า 800 คน ร่วมทำความสะอาดและพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

          เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 10.09 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยมีสมาชิกจิตอาสาจากทหารมณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน ปภ.เชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และจิตอาสาในเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วม เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ อาทิ ทาสีสะพาน ทำความสะอาดบริเวณถนน กำจัดวัชพืชริมคลองแม่ข่า ที่เป็นคลองสายสำคัญของเมืองเชียงใหม่

 

          ทั้งนี้ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพระราชประสงค์ให้จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น และสถานที่สาธารณะต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและสังคม และเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ให้ทุกจังหวัดดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมถึงความรัก ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 05 ธันวาคม 2561
เวลา :: 07:55:30

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]