Latest News

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวรถ RTC bus ลวดลาย “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก” เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณหน้าศาลาธรรม ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์ เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC)  ผู้ดำเนินการ RTC Chiang Mai Smart  Bus และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม และนายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้จัดการสำนักงานเชียงใหม่ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์ เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) ร่วมกันเปิดตัวรถ RTC Bus ที่มีลวดลาย “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงใหม่ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ภายใต้โครงการ “หน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา” (Lanna Tourism Enclave) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับวัฒนธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยว การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวภาคประชารัฐ และประชาสัมพันธ์เชิงรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่รับทราบถึง การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ผ่านลวดลายแหล่งมรดกที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ซึ่งถูกบรรจุให้เป็นแหล่งมรดกที่แสดงออกถึงคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของเชียงใหม่ตามเกณฑ์การเป็นแหล่งมรดกโลกของ UNESCO รวมไปถึงลวดลาย ‘น้องฟาน’ มาสคอตเพื่อการรณรงค์สนับสนุนโครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก

          สำหรับ รถ RTC Bus ลวดลาย “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก” นั้น ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาแล้ว โดยจะวิ่งให้บริการในเส้นทางสาย R3 สีเหลือง(วนขวา) และ สีแดง(วนซ้าย) จำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งเป็นเส้นทางที่วิ่งผ่านย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่ ทั้งย่านเมืองเก่าตลาดวโรส ท่าแพ นิมมานเหมินท์ และสนามบินเชียงใหม่ หากผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว CTRD สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-942568 Facebook: CTRD.CMU Website: www.sri.cmu.ac.tg/~ctrd/เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 17 พฤศจิกายน 2561
เวลา :: 10:27:16

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]