Latest News

พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงการสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และอดีตอธิการบดี คณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมใหญ่ ที.โอ.ที สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561

  

 

 

รายงาน : ชลนิชา จันทร์แป้น  และอัมพวัน จันทร์ทวีเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 เมษายน 2561
เวลา :: 01:47:35

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]