Latest News

โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดย ปปส.ภ.5

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ปปส.ภ.5 โดยนายปริญญา ปัญญานาม นสส.ชก. เข้าร่วมโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก ปปส.ภ.5 จำนวน 200,000 บาท" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 61 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี จังหวัดเชียงราย

          ทั้งนี้ในพิธีเปิดได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานเปิด และนายกมล สถิรัตน์ นายอำเภอแม่ลาว กล่าวรายงาน ซึ่งผู้แทน ปปส.ภ.5 ได้บรรยายความรู้และการป้องกันปัญหาหายาเสพติดจากกลุ่มเด็กเยาวชน

        

 

 

ภาพและข่าว  ทีมประชาสัมพันธ์ ปปส.ภ5

ชลนิชา  จันทร์แป้น    รายงาน

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 08 เมษายน 2561
เวลา :: 03:55:33

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]