Latest News

ประเพณีรับน้องรถไฟ 2560

          สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประเพณี “รับน้องรถไฟ” 2560 ภายใต้แนวคิด จุดเริ่มต้นของความสุข CMU: Happiness Starts HERE นำรถไฟขบวนพิเศษ 13 โบกี้รับน้องใหม่ ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ มุ่งสู่สถานีรถไฟ เชียงใหม่ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 และขอเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกรหัสร่วมต้อนรับ ลูกช้างเชือกใหม่ ณ สถานีรถไฟลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และสถานีรถไฟลำปาง

          รับน้องรถไฟเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแต่ละปีการศึกษา โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษาได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ภายใต้แนวคิดจุดเริ่มต้นของความสุข CMU: Happiness Starts HERE เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่เดินทางมารับน้องใหม่จากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมุ่งหน้าสู่ปลายทาง จ.เชียงใหม่ ด้วยรถไฟขบวนพิเศษเฉพาะลูกช้าง โดยตลอดเส้นทางรับน้องรถไฟจะเน้นย้ำการเป็นกิจกรรมรับน้องปลอดเหล้าซึ่งจะมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด 

          รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รถไฟขบวนพิเศษของเหล่าลูกช้างในกิจกรรมรับน้องรถไฟครั้งนี้ออกเดินทางในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เริ่มตั้งแต่ เวลา 11.00 น. ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และทำความรู้จักกับพี่ๆ ณ สถานีหัวลำโพง กรุงเทพ เวลา 13.00 น. จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมรับน้องรถไฟ ซึ่งจะมีการยืนสงบนิ่ง 99 วินาทีเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดและให้โอวาท นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ หลังจากพิธีเปิดแล้วเสร็จ เวลา 15.15 น. ขบวนรถไฟของเหล่าลูกช้าง จะเริ่มออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ นักศึกษา มช. รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับลูกช้างน้องใหม่ ซึ่งแต่ละสถานี พี่ๆ นักศึกษาเก่าจะนำอาหาร ขนม และน้ำดื่มมามอบให้แก่น้องใหม่ ซึ่งในปีนี้จะแวะที่ชานชาลาสถานีรถไฟจังหวัดต่างๆ 4 จังหวัด ได้แก่ เวลา 18.30 น. ถึงสถานีรถไฟลพบุรี เวลา 20.10 น. ถึงสถานีรถไฟนครสวรรค์ เวลา 22.40 น. ถึงสถานีรถไฟพิษณุโลก และเวลา 06.10 น. ถึงสถานีรถไฟลำปาง และถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. แล้วเดินทางต่อมายังศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีคณาจารย์พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่คล้องพวงมาลัยดอกมะลิแก่นักศึกษาใหม่ มีการแสดงฟ้อนต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นอธิการบดีกล่าวให้โอวาท นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับแล้วต่อด้วยการแสดงของผู้นำเชียร์กลาง การแสดงชมรมพื้นบ้านล้านนา บูมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วจึงพาน้องๆ เข้าพักยังหอพักนักศึกษา รถไฟขบวนพิเศษ จุดเริ่มต้นของความสุข CMU: Happiness Starts HERE ได้จัดไว้จำนวน 13 โบกี้ ประกอบด้วย 1. คณะเภสัชศาสตร์ 2. คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 3. คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 4.คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6.สโมสรนักศึกษา 7.สภานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ 8.คณะวิจิตรศิลป์ คณะนิติศาสตร์ 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ 10.คณะมนุษยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 11. คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 12.วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะเศรษฐศาสตร์ 13. เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา

          ประเพณีรับน้องรถไฟ 2560 ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดีจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ สมาคมนักศึกษาเก่าฯ กรุงเทพ สมาคมนักศึกษาเก่าฯ ลพบุรี สมาคมนักศึกษาเก่าฯ นครสวรรค์ สมาคมนักศึกษาเก่าฯ พิษณุโลก สมาคมนักศึกษาเก่าฯ ลำปาง พร้อมทั้งมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย ตลอดการเดินทางของรับน้องรถไฟ ตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษารุ่นพี่จะคอยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอนร้องเพลง และบูมมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แก่รุ่นน้อง นับเป็นบรรยากาศความทรงจำของประเพณีรับน้องรถไฟที่ส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 14 กรกฎาคม 2560
เวลา :: 05:36:59

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]