Latest News

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560

          ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูอาจารย์ ครูฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมกับร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 65 พรรษา ของรัชกาลที่ 10 ใน 28 กรกฎาคม 2560 ด้วย

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร จากสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7,500 นาย เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ที่ได้สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยให้ลูกศิษย์มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ เพื่อหล่อหลอมทั้งร่างกายและจิตใจของนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อประชาชน เสริมสร้างให้มีความรัก ความสามัคคี ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนเองต่อชุมชนและประเทศชาติ

          โอกาสนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีประชาชนทั่วไป ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ทหาร ตำรวจ ครู นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 1 พันนาย

          ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 มีที่ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจในการอำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รวมจำนวน 143 สถานศึกษาวิชาทหาร โดยปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักศึกษาวิชาทหารในความรับผิดชอบอยู่ทั้งหมด 12,937 คน

   

   

   เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 13 กรกฎาคม 2560
เวลา :: 09:35:28

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]