Latest News

เชียงใหม่ - บูรณาการออกตรวจสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 21.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.พงศธร เตมีศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมณี ผกก.สภ.ช้างเผือก, นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่, นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, นายณภัทร ประเสริฐดี ผอ.สำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการออกตรวจสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ โดยได้ตรวจที่ร้านท่าช้าง อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้แจ้งให้ทางร้านทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีและขอให้ทางร้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะความปลอดภัยของตัวอาคาร ช่องทางเข้า-ออก ป้ายบอกทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องใช้งานได้ตามปกติสามารถเปิดให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเข้าออกได้สะดวก ไม่คับแคบ ควรการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้ การทะเลาะวิวาทที่มีอาวุธปืน เป็นต้น ตลอดจนได้กำชับให้ทางร้านจัดให้มีการตรวจอาวุธผู้มาใช้บริการเพื่อป้องกันเหตุทำร้าย ตรวจบัตรประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอายุไม่ถึงกำหนดเข้ามาใช้บริการ

          พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ได้สั่งการให้ ผบก.ภ.จว. ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง โยธาธิการ สรรพสามิต ท้องถิ่น เป็นต้น บูรณาการร่วมกันออกตรวจ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึ่งประสงค์ การใช้ยาเสพติดในสถานประกอบการ เข้มงวดการปิดให้ตรงเวลา และหากพบว่าที่แห่งใดมีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้น ๆ อย่างเด็ดขาดต่อไป


จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงาน
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าวเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 09 สิงหาคม 2565
เวลา :: 01:23:28

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]