Latest News

ภาควิชาบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน “สืบสาน ป๋าเวณี น้องพี่การจัดการ”

 

          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการจัดการ(ภาคพิเศษ) ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดธุรกิจจำลอง ภายใต้ชื่องาน “สืบสาน ป๋าเวณี น้องพี่การจัดการ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณี สืบสานวัฒนธรรมล้านนา โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 450 บาท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับประทานอาหารแบบขันโตก การแสดงฟ้อนล้านนา กาดหมั้ว จับรางวัลหางบัตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

          ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนาฤทธิ์  ทิพจร หมายเลขโทรศัพท์ 088-138-0200 และ นางสาวชวนพิศ  คำชนะ หมายเลขโทรศัพท์ 081-3417934 หรือศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885808

 

ข้อมูล: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รายงาน ; ชลนิชา จันทร์แป้น และอัมพวัน จันทร์ทวีเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 เมษายน 2561
เวลา :: 09:59:11

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]