Latest News

จังหวัดเชียงใหม่ จัดแคมเปญเปิดเมือง “เชียงใหม่ที่เดียว กิน เที่ยว ประชุม” 2022

          จังหวัดเชียงใหม่ จัดแคมเปญเปิดเมือง “เชียงใหม่ที่เดียว กิน เที่ยว ประชุม 2022" เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้สำคัญหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย

          เมื่อวันที่ 24 มิย.65 ที่ ลานริมน้ำ บ้านโบราณริมปิง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว การจัดแคมเปญเปิดเมือง “เชียงใหม่ที่เดียว กิน เที่ยว ประชุม” โดยมีนายสำเริง ไชยเสน ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นาย ภณวาท โกชุม Founder and CEO,iChiangmai Group นางสาวนันทนิตย์ เสสะเวช ผู้บริหารฮอไรซัน วิลเลจ รีสอร์ท นายภิญโญ วิสัย ผู้บริหารออนใต้ฟาร์ม และนางสาวลักขณา ศรีหงส์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้

          นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้จังหวัดเชียงใหม่กำลังก้าวเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เริ่มปรับตัวในทิศทางบวก และอีกไม่กี่วันจะมีการจัดงานใหญ่ คืองาน FTI Expo 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมจะขับเคลื่อนเศษฐกิจไปข้างหน้า ดั่งคำที่ว่า “เชียงใหม่ที่เดียว กิน เที่ยว ประชุม” เพราะไม่ว่าจะมาด้วยวัตถุประสงค์ใด ก็สามารถมีความสุขได้ รวมถึงได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากการมาจังหวัดเชียงใหม่

          ด้านนายสำเริง ไชยเสน ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ กล่าวถึงการจัดแคมเปญเปิดเมือง “เชียงใหม่ที่เดียว กิน เที่ยว ประชุม” ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยว พลิกฟื้นสถานการณ์ให้กิจกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยวกลับมาเป็นแหล่งรายได้สำคัญหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย

          ทั้งนี้ นายเริง ไชยเสน ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงงาน FTI Expo 2022 ว่าเป็นหมุดหมายของการเปิดประเทศและเปิดเมืองอย่างเป็นทางการ จึงได้ใช้โอกาสนี้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจไมซ์และออกาไนซ์เซอร์ภาคเหนือ ในการจัดทำแคมเปญเปิดเมือง “เชียงใหม่ทีเดียว กิน เที่ยว ประชุม” ครั้งนี้ขึ้น


กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงาน

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 24 มิถุนายน 2565
เวลา :: 10:57:27

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]