Latest News

SUN ลงนามสัญญาพันธมิตรความยั่งยืนทางการค้าตลาดเกาหลีใต้ ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ Donsuh Company Limited กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาทางการค้า ร่วมกับ Mr.J.S.Kim Vice President Dongsuh Company Limited, South Korea เพื่อร่วมกันพัฒนาและขยายตลาดสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูปในประเทศเกาหลีใต้

          ทั้งนี้บริษัท Dongsuh เป็นตัวแทน Maxim coffee /Kraft/Tobelron/ Redbull ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมียอดขายมากกว่า 500 ล้าน US dollars ต่อปี ซึ่งได้เริ่มทำการค้าร่วมกับ SUN ตั้งแต่ปี 2545 รวมระยะเวลากว่า 17 ปี 

          เนื่องด้วยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการส่งมอบ และคุณภาพที่ดีของสินค้า ในปีนี้จึงได้ทำสัญญาสั่งซื้อสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูป โดยยังมีแผนขยายตลาดสินค้าข้าวโพดหวานแช่แข็งหั่นท่อน และร่วมมือพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ต่อไป

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 มีนาคม 2562
เวลา :: 09:51:44

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวเกษตร ]