Latest News

สารสนเทศคว้าเหรียญทองMOS Olympic Thailand Competition 2019

          นายจิรกิตติ์  ถิ่นคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

          สำหรับการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2019 จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ (สถาบันไอทีไอที) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะทางด้านไอทีที่ถูกต้อง สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาดมีคุณธรรม จริยธรรมมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันตามนโยบาย Thailand4.0 ของภาครัฐที่มุ่งผลักดันประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของภาคการศึกษา โดยได้รับการฝึกอบรมจากนายออมทรัพย์  อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับอาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ซึ่งนายจิรกิตติ์ ถิ่นคำ สามารถคว้ารางวัล 3 ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองหลักสูตรการใช้งานปรแกรม Microsoft Office 2016  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด 3 โปรแกรมการแข่งขัน (Microsoft Word , Excel , Power point) ลำดับ 5 ระดับประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐาน หลักสูตร Microsoft Word 2016 English version

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 มีนาคม 2562
เวลา :: 09:37:59

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]