Latest News

เฮงลิสซิ่ง ร่วมใจช่วยป้องกันหมอกควันและไฟป่า

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นางอำไพลัคน์   จิรภัทรพิมล ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เข้ามอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเฝ้าระวังไฟ และดับไฟป่า ได้แก่ คราดซี่แบบสปริงด้ามไม้ จำนวน 30 อัน ไม้กวาดทางมะพร้าว 30 อัน ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง  รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท และน้ำดื่มเฮงลิสซิ่ง จำนวน 1,200 ขวด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันไฟป่า สาเหตุของปัญหาหมอกควัน และความเสียหายของระบบนิเวศ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ณ สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเศกรัฐ ไชยศิริ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เป็นผู้รับมอบเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 มีนาคม 2562
เวลา :: 08:40:57

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]