Latest News

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าเยี่ยมเยียนโอกาสสวัสดีปีใหม่ปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยนพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร พร้อมทีมแผนกลูกค้าสัมพันธ์เข้าเยี่ยมเยียนโอกาสสวัสดีปีใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น  8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 18 มกราคม 2562
เวลา :: 12:26:11

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]