Latest News

Northern Bank Charity Run For Children 2019

          ชมรมธนาคารภาคเหนือ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดกิจกรรมงการวิ่งเพื่อสุขภาพ การกุศล “Northern Bank Charity Run For Children 2019” @ Chiangmai อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

          สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานธนาคาร ประชาชนโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิถีธรรมชาติ
2. วิ่งเพื่อสุขภาพ การกุศล เพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยหักค่าใช้จ่าย มอบเข้าสมทบ “มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ” เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส 17 จังหวัด ภาคเหนือ
3. เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย

          แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะทางด้วยกันได้แก่ 1.ระยะมินิมาราธอน 10.5 km และ 2.ระยะฟันรัน 4 km สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 450 บาท คลิกสมัคร และลงทะเบียนบุคคลทั่วไปที่ https://www.roadrunnerthailand.com/dcompetition/detail-14?fbclid=IwAR3nwOm7Cobc-VA9Tc2Wcwb_jyFjy4aQn7GV5O4RU-1SVdmK3F0RneoQWDs สำหรับVIP(สมาชิกธนาคาร) ค่าสมัคร 1,500 บาท คลิกสมัคร และลงทะเบียนVIP ได้ที่ https://goo.gl/forms/0C4iTKm8nwZCvrsl2

          ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี คณะบุคคลชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ เลขบัญชี 5020227579 ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ตรวจสอบรายชื่อและแจ้งชำระเงินได้ที่ : www.roadrunnerthailand.com

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 มกราคม 2562
เวลา :: 02:06:15

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวกีฬา บันเทิง ]