Latest News

ตามรอยตำนานกาแฟ​ แล​ดอกนางพญาเสือโคร่ง

          กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยกาแฟหลวงเชียงใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวงาน "ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง" ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่​ (ขุน​วาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2562

          สำหรับ​การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้า ของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือและถ่ายทอดแลกเปลี่ยน องค์ความรู้จากนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ แปลงเกษตรต้นแบบ รวมทั้งการเสวนาสู่เกษตรกรผู้ผลิตอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นการนำความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิต การแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต มุ่งสู่ความยั่งยืน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรขุนวาง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

          ผู้ที่รักรสชาติของกาแฟ และนักท่องเที่ยวที่สนใจในงานนี้สามารถเที่ยวชมงานดังกล่าวได้​ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่​ (ขุน​วาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่​ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น.- 17.30 น. นอกจากกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายอันได้แก่ การสาธิตการทำลาเต้อาร์ต การสาธิตวิธีการชงกาแฟรูปแบบต่างๆ การสาธิตการคั่วกาแฟรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 03 มกราคม 2562
เวลา :: 07:34:26

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]