Latest News

มทร.ล้านนา MOU ด้านวิชาการร่วมกับ วิทยาลัยครูเต๋อหง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาการศึกษา

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.ศีลสิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ Prof.KongLegan President of Dehong Teacher’s College (DTC) พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “Framework Agreement On Educational Exchange and Cooperation” ร่วมกับ มทร.ล้านนา ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

 

          ความร่วมมือของ มทร.ล้านนา และDehong Teacher’s College ครั้งนี้วิทยาลัยครูเต๋อหงและมทร.ล้านนา ตากจะมีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งครอบคลุมกิจกรรมทางการศึกษาที่จะก่อประโยชน์ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย ทั้งในการจัดประชุมสัมมนาและการฝึกอบรมร่วมกัน รวมถึงทำวิจัยคู่ขนานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เรียนรู้ระบบปริญญาคู่ขนาน แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน การจัดแคมป์ฤดูร้อนหรือฤดูหนาว หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนอื่นๆที่ก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งสองสถาบันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 05 ธันวาคม 2561
เวลา :: 07:34:27

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]